Välj aktiviteter/varor
Klicka på 'Visa' för att se aktiviteter/varor

Välj det schema du vill se


Visa aktiviteter Intresseanmälan Sommaraktiviteter

Simskola från 4 år

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Simskola Teknik-koll

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Privatlektion

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Simskola Doppingen

Simskola på grundnivå. Ålder: 5 – 8 år. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Ta Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Simskola Grodan

Simskola på fortsättningsnivå. Ålder: 5 – 8 år. Förkunskapskrav: Uppfyller målen för Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag. Målet med kursen: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Simskola Sälen

Simskola på fortsättningsnivå. Ålder: 5 – 13 år. Förkunskapskrav: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten. Målet med kursen: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Simskola Bojen

Simskola på fördjupningsnivå. Ålder: 5 – 13 år. Förkunskapskrav: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim. Målet med kursen: Simma 200 meter bröstsim varav 50 meter ryggsim (simkunnighet).

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Simskola Vuxna Nybörjare/Fortsättning

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Förberedande Krabban

Introduktionskurs. Ålder: 3 – 5 år och har en förälder med i vattnet. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Ökad vattensäkerhet. Som förälder får du kännedom om hur du på ett säkert sätt kan bada med ditt barn och främja dess vattensäkerhet.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Förberedande Simskola

Introduktionskurs. Ålder: 4 - 5 år. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Tryggare i elementet och stärkt vattensäkerhet.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Simskola Doppingen

Simskola på grundnivå. Ålder: 5 – 8 år. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Ta Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Simskola Grodan

Simskola på fortsättningsnivå. Ålder: 5 – 8 år. Förkunskapskrav: Uppfyller målen för Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag. Målet med kursen: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Simskola Sälen

Simskola på fortsättningsnivå. Ålder: 5 – 13 år. Förkunskapskrav: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten. Målet med kursen: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Simskola Bojen

Simskola på fördjupningsnivå. Ålder: 5 – 13 år. Förkunskapskrav: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim. Målet med kursen: Simma 200 meter bröstsim varav 50 meter ryggsim (simkunnighet).

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Aktivitet Crawl/Intro minilivräddare

Avancerad nivå Ålder: 6– 9 år Förkunskapskrav: 200 meter bröstsim följt av 50 meter ryggsim. Målet med kursen: Simma 25 meter crawl med korrekt andning (andning åt sidan) samt gå vidare till Minilivräddare . Lektionstiden är 40 minuter varav en del i vattnet och en del på land.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Aktivitet Crawl/Intro Unga Livräddare

Avancerad nivå Ålder: 9 – 12 år Förkunskapskrav: 200 meter bröstsim följt av 50 meter ryggsim. Målet med kursen: Simma 50 meter crawl med korrekt andning (andning åt sidan) samt gå vidare till Unga Livräddare. Lektionstiden är 40 minuter varav en del i vattnet och en del på land.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Aktivitet Minilivräddare

Fördjupningskurs Ålder: 7 – 10 år Förkunskapskrav: 200 meter bröstsim följt av 50 meter ryggsim, 25 meter crawl med korrekt andning (andning åt sidan). Innehåll: Livräddning på land och i vatten, första hjälpen samt simteknik. Målet med kursen: 50 meter crawl med korrekt andning, 25 meter ryggsim med endast liksidigt bröstsimbentag, hämta livräddningsdocka från 1-2 meters djup och dyka från lätt upphöjd kant.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Aktivitet Unga Livräddare

Avancerad nivå Ålder: 10 -13 år Förkunskapskrav: 200 meter bröstsim följt av 50 meter ryggsim. 50 meter crawl med korrekt andning (andning åt sidan). Innehåll: Livräddning på land och i vatten, första hjälpen samt fördjupad simteknik. Målet med kursen: 100 meter crawl med korrekt andning, 50 meter ryggsim med endast liksidigt bröstsimbentag. Hämta livräddningsdocka från 2-3 meters djup. Simma 25 meter med livboj följt av 25 meter bogsering av kamrat i livboj.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Utbildning Barn-HLR, grund

Grundutbildning i Hjärt-lungräddning med inriktning på barn. Inga förkunskaper krävs.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Utbildning HLR-Vuxen, grund

Grundutbildning i Hjärt-lungräddning med inriktning på vuxna. I kursen ingår luftvägsstopp och hantering av hjärtstartare. Inga förkunskaper krävs.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Utbildning Simlärare

Krav: 16 år fyllda, 1000 m bröstsim och 200 m ryggsim.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Utbildning Poollivräddare

• Vara 17 år fyllda vid kursens start. • Utan simglasögon kunna plocka upp föremål från botten. • Under de senaste sex månaderna genomfört prov för Delfinen guld. • Kunna ta sig upp från bassängen på en kant som är minst trettio centimeter över vattenytan tre gånger i följd. • Kunna hoppa fothopp från minst en meters höjd. • Kunna dyka från startpall. • Betalt medlemskap till Svenska Livräddningssällskapet innan kursstart • Kursen ges på Svenska

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Utbildning Barn i behov av särskiltstöd, fortbildning

Förkunskapskrav: 18 år fyllda. Utbildningen vänder sig till de som på ett eller annat vis träffar målgruppen kontinuerligt. Simlärare, badpersonal, assistenter, nära anhöriga, föreningar och organisationer.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Utbildning Vuxna Fortbildning

Förkunskapskrav: 18 år fyllda.Ha arbetat med simskola under ett par år.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Utbildning HLR-Vuxen, instruktör

Instruktörsutbildning i Hjärt-lungräddning med inriktning på vuxna. Du ska ha deltagit i grundutbildningen de senaste 6 mån

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Utbildning HLR-Barn instruktör

Instruktörsutbildning i Hjärt-lungräddning med inriktning på barn. Du ska ha deltagit i grundutbildningen de senaste 6 mån

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Utbildning Poollivräddare

Vara 17 år fyllda vid kursens start.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Simskola från 8 år Nybörjare

Krav 8 år fyllda vid kursens start

Schemat laddar. Vänligen vänta