Välj aktiviteter/varor
Klicka på 'Visa' för att se aktiviteter/varor

Välj det schema du vill se


Visa aktiviteter Intensiv Simskola Doppingen

Simskola på grundnivå. Ålder: 5 – 8 år. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Ta Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Simskola Grodan

Simskola på fortsättningsnivå. Ålder: 5 – 8 år. Förkunskapskrav: Uppfyller målen för Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag. Målet med kursen: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Simskola Sälen

Simskola på fortsättningsnivå. Ålder: 5 – 13 år. Förkunskapskrav: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten. Målet med kursen: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Simskola Bojen

Simskola på fördjupningsnivå. Ålder: 5 – 13 år. Förkunskapskrav: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim. Målet med kursen: Simma 200 meter bröstsim varav 50 meter ryggsim (simkunnighet).

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Sjöhästen

Ålder:5-10 år Förkunskaper: Inga. Vi introducerar livräddning där vi övar med livräddningsredskap och lär oss badvett. Mål: Ta Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Sjölejonet

Ålder: 5-10 år Förkunskaper: Doppingmärket samt koordinera arm- och bentag. Mål: Simma 10 meter bröstsim utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från bryggan. Här lär vi oss mer livräddning och vattensäkerhet. Vi övar på att flyta, glida, rotera och balansera. Vi tränar simteknik i både bröst- och ryggläge.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Sjöstjärnan

Ålder: 5-10 år Förkunskaper: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från bryggan. Du är vattensäker. Här förbättrar vi simtekniken i bröst- och ryggläge och vi övar på att rädda varandra i och vid vattnet.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Livräddarläger

Ålder: från 10 år. Förkunskaper: 200 meter bröstsim följt av 50 meter ryggsim. Kostnadsfritt livräddningsläger . Mål: Få en fördjupad kunskap om livräddning, första hjälpen och simning i och vid öppet vatten. Tid: 10.00-15.00 i 5 dagar, en del i vattnet och en del på land.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Krabban med vuxen

Första steget, med vuxen i vattnet. Ålder: 3 – 5 år. Kursen är förberedande för simskola och kräver ingen tidigare erfarenhet. Lektionerna är styrda med fasta mål och allt sker på elevens egna villkor. Medföljande och elev tränas i vattenvana genom individuella övningar samt tillsammans i gruppen. Detta för att medföljande ska få kännedom om hur de på ett säkert sätt kan bada med sitt barn och främja dess vattensäkerhet. OBS, eleverna kan gå vidare till Doppingen beroende på kunskap och ålder.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Första steget, utan en vuxen i vattnet. Ålder: 4 - 5 år. Kursen är förberedande för simskola och kräver ingen tidigare erfarenhet. Lektionerna är styrda med fasta mål och allt sker på elevens egna villkor.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Andra steget. Ålder: 5 – 8 år. Kursen är första steget i simskolan och kräver ingen tidigare erfarenhet. Fokus ligger på att få en god vattenvana. Vi introducerar simteknik i både bröst- och ryggläge. Lektionerna är styrda med fasta mål och allt sker på elevens egna villkor.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Tredje steget. Ålder: 5 – 8 år. Simskola på fortsättningsnivå där målet är att kunna simma 10 meter bröstsim utan flythjälpmedel. Vi utvecklar simtekniken i bröst- och ryggläge.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Fjärde steget. Ålder: 5 – 11 år. Förkunskapskrav: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten. Målet med kursen: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Femte steget. Ålder: 5 – 11 år. Förkunskapskrav: 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim På denna kurs jobbar vi mot simkunnighet. Jobba med övningar utifrån kunskapsbevisen så täcker du det eleverna behöver kunna för att bli vattensäkra

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Barn i behov av särskilt stöd, Nybörjare

Första steget. Ålder: 5 – 10 år. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Vattensäkerhet. Kursen vänder sig till barn med lättare funktionsnedsättning som kan klara sig utan assistent i vattnet. Medföljande deltar i undervisningen i vattnet.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Barn i behov av särskilt stöd, Fortsättning

Andra steget. Ålder: 7 – 15 år. Förkunskapskrav: Genomfört Barn i behov av särskilt stöd – nybörjare. Målet med kursen: Vattensäkerhet och att utifrån sin egen förmåga lära sig simma. Kursen vänder sig till barn med lättare funktionsnedsättning som kan klara sig utan assistent i vattnet.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Simskola från 8 år Nybörjare

Första steget. Kursen är simskola för den lite äldre nybörjaren och kräver ingen tidigare erfarenhet men här kan också fortsättningselever finnas, beroende på ålder och kunskaper. Det stora fokuset ligger på att få en god vattenvana. Simteknik i bröst- och ryggläge introduceras och tränas. Eleverna kan ha olika ålder och olika förkunskaper. Vi anpassar utvecklingen efter varje individ. Eleverna flyttas till ”Simskola från 8 år – Fortsättning”

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Simskola från 8 år Fortsättning

Andra steget. Kursen är simskola för den lite äldre fortsättningseleven som kan simma 10 meter bröstsim och 10 meter ryggsim samt har en grundläggande vattenvana. Simteknik i bröst- och ryggläge fortsätter tränas utifrån elevens behov. Eleverna kan ha olika ålder och olika förkunskaper. Vi anpassar undervisningen efter varje individ.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Crawl/intro Minilivräddare

Sjätte steget, aktivitet för simkunnig. Ålder: 6– 9 år Förkunskapskrav: 200 meter bröstsim följt av 50 meter ryggsim. Målet med kursen: Simma 25 meter crawl med korrekt andning (andning åt sidan) samt gå vidare till Minilivräddare . Lektionstiden är 40 minuter varav en del i vattnet och en del på land.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Crawl/intro Unga Livräddare

Sjätte steget, aktivitet för simkunnig. 9 – 12 år Förkunskapskrav: 200 meter bröstsim följt av 50 meter ryggsim. Målet med kursen: Simma 50 meter crawl med korrekt andning (andning åt sidan) samt gå vidare till Unga Livräddare. Lektionstiden är 40 minuter varav en del i vattnet och en del på land.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Minilivräddare

Sjunde steget, aktivitet. Livräddning, första hjälpen, simteknik. Ålder: 7 – 10 år Förkunskapskrav: 200 meter bröstsim följt av 50 meter ryggsim, 25 meter crawl med korrekt andning (andning åt sidan). Innehåll: Livräddning på land och i vatten, första hjälpen samt simteknik. Målet med kursen: 50 meter crawl med korrekt andning, 25 meter ryggsim med endast liksidigt bröstsimbentag, hämta livräddningsdocka från 1-2 meters djup och dyka från lätt upphöjd kant.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Unga Livräddare

Avancerad nivå Ålder: 10 -13 år Förkunskapskrav: 200 meter bröstsim följt av 50 meter ryggsim. 50 meter crawl med korrekt andning (andning åt sidan). Innehåll: Livräddning på land och i vatten, första hjälpen samt fördjupad simteknik. Målet med kursen: 100 meter crawl med korrekt andning, 50 meter ryggsim med endast liksidigt bröstsimbentag. Hämta livräddningsdocka från 2-3 meters djup. Simma 25 meter med livboj följt av 25 meter bogsering av kamrat i livboj.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Juniorlivräddarna

Åttonde steget, aktivitet. Livräddning, första hjälpen, simteknik. Ålder: 13 – 17 år Förkunskapskrav: 200 meter bröstsim följt av 50 meter ryggsim, 100 meter crawl med korrekt andning (andning åt sidan), 50 meter ryggsim med endast liksidigt bröstsimbentag. Djupdyk 2-3 meter. Innehåll: Juniorlivräddarna är en aktivitet för dig som har ett genuint intresse för livräddning och vattensäkerhet. Aktiviteten består av simteknik, livräddningsträning och Första hjälpen. Lektionstiden är 90 minuter varav en del i vattnet och en del på land. Målet med kursen: Individuell utveckling av sim- och livräddningsteknik och första hjälpen.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Vuxen Nybörjare

Ålder: 16 år och uppåt. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Vattensäker och kan simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Vuxen Nybörjare Kvinnor

Krav: 16 år fyllda, endast kvinnor.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Vuxen Nybörjare/Fortsättning

Krav: 16 år fyllda. Krav: 16 år fyllda. Undervisningen bedrivs i 25-m bassäng

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Vattengymnastik

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Seniormorgon

Seniormorgon är en aktivitet för pensionärer 65+. I aktiviteten ingår motionssimning, vattengymnastik och bastubad.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Crawl Vuxen 1

Grundnivå. Ålder: Från 16 år och uppåt. Förkunskapskrav: Simkunnig, 200 meter bröstsim varav 50 meter ryggsim. Målet med kursen: 25 meter crawl och 25 meter ryggcrawl.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Crawl Vuxen 2

Fördjupningsnivå. Ålder: Från 16 år och uppåt. Förkunskapskrav: Simkunnig, 200 meter bröstsim varav 50 meter ryggsim. 25 meter crawl och 25 meter ryggcrawl. Målet med kursen: 200 meter crawl och 200 meter ryggcrawl. Kunna göra en crawlvändning.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Crawl Vuxen 3

Avancerad nivå. Ålder: Från 18 år och uppåt. Förkunskapskrav: 200 meter crawl och 200 meter ryggcrawl. Kunna göra en crawlvändning. Målet med kursen: Använda simning som tävlings-, tränings- eller rekreationsform.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Bedömningskoll

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Poollivräddare

• Vara 17 år fyllda vid kursens start. • Utan simglasögon kunna plocka upp föremål från botten. • Under de senaste sex månaderna genomfört prov för Delfinen guld. • Kunna ta sig upp från bassängen på en kant som är minst trettio centimeter över vattenytan tre gånger i följd. • Kunna hoppa fothopp från minst en meters höjd. • Kunna dyka från startpall. • Betalt medlemskap till Svenska Livräddningssällskapet innan kursstart • Kursen ges på Svenska

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Simlärare

Krav: 16 år fyllda, 1000 m bröstsim och 200 m ryggsim.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Barn i behov av särskiltstöd, fortbildning

Förkunskapskrav: 18 år fyllda. Utbildningen vänder sig till de som på ett eller annat vis träffar målgruppen kontinuerligt. Simlärare, badpersonal, assistenter, nära anhöriga, föreningar och organisationer.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Vuxna Fortbildning

Förkunskapskrav: 18 år fyllda.Ha arbetat med simskola under ett par år.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter HLR-Vuxen, grund

Grundutbildning i Hjärt-lungräddning med inriktning på vuxna. I kursen ingår luftvägsstopp och hantering av hjärtstartare. Inga förkunskaper krävs.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Barn-HLR, grund

Grundutbildning i Hjärt-lungräddning med inriktning på barn. Inga förkunskaper krävs.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Utbildning HLR-Vuxen, instruktör

Instruktörsutbildning i Hjärt-lungräddning med inriktning på vuxna. Du ska ha deltagit i grundutbildningen de senaste 6 mån

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Utbildning HLR-Barn instruktör

Instruktörsutbildning i Hjärt-lungräddning med inriktning på barn. Du ska ha deltagit i grundutbildningen de senaste 6 mån

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Vuxna Fortsättning

Ålder: 16 år och uppåt. Förkunskapskrav: Vattensäker och kan simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim. Målet med kursen: Simkunnig, 200 meter bröstsim varav 50 meter ryggsim. Hoppa från kanten på djupt vatten. Kunna hantera nödsituationer vid och i vatten.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Projekt Majblomman

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Barn-HLR, instruktör

Krav: Deltagit i grundutbildning i Barn- HLR det senaste halvåret, läst in kursbok samt instruktörsbok i Barn-HLR.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter HLR-Vuxen, instruktör

Krav: Deltagit i grundutbildning vuxen-HLR med hjärtstartare kort före eller i anslutning till instruktörsutbildning.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Familjeaktivitet

Gratis prova på simskola för familjen. Simskola för både barn och vuxna. Du kan anmäla en eller flera i familjen (barn från 5 år).

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Crawl Vuxen 1

Ålder: Från 16 år och uppåt. Förkunskapskrav: Simkunnig, 200 meter bröstsim varav 50 meter ryggsim.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Crawl Vuxen 2

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Simskola Grodan

Simskola på fortsättningsnivå. Ålder: 5 – 8 år. Förkunskapskrav: Uppfyller målen för Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag. Målet med kursen: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Simskola Doppingen

Simskola på grundnivå. Ålder: 5 – 8 år. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Ta Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Simskola från 8 år Nybörjare

Krav 8 år fyllda vid kursens start

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Simskola från 8 år Fortsättning

Krav 8 år fyllda vid kursens start

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Gratis simborgarkväll med vattensäkerhetsutbildning för simkunniga vuxna

Förkunskapskrav: från 19 år och simkunnig (200 meter varav 50 meter ryggsim).

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Gratis livräddarkväll för simkunniga barn och ungdomar vid havet

Förkunskapskrav: 200 meter bröstsim och 50 meter ryggsim. Livräddningsträning vid havet för simkunniga barn och ungdomar från 7-16 år. En kväll fylld med livräddning, första hjälpen och simning i och vid havet. Vi är en del i vattnet och en del på land under två timmar på Lillebybadet.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter "Gilla" vatten

Kursen vänder sig till dig som är vattenrädd eller som vill bli vän med vattnet, oavsett ålder eller bakgrund.Vi tränar på att våga vara under vattnet, flyta och glida.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Simskola Intresseanmälan Vuxen Vattensäkerhetssimskola Gratis

Kostnadsfri simskola för dig som inte är simkunnig. Ålder: från 18 år.

Schemat laddar. Vänligen vänta