Välj aktiviteter/varor
Klicka på 'Visa' för att se aktiviteter/varor

Välj det schema du vill se


Visa aktiviteter Intensiv Simskola Doppingen

Simskola på grundnivå. Ålder: 5 – 8 år. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Ta Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Simskola Grodan

Simskola på fortsättningsnivå. Ålder: 5 – 8 år. Förkunskapskrav: Uppfyller målen för Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag. Målet med kursen: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Simskola Sälen

Simskola på fortsättningsnivå. Ålder: 5 – 13 år. Förkunskapskrav: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten. Målet med kursen: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Simskola Bojen

Simskola på fördjupningsnivå. Ålder: 5 – 13 år. Förkunskapskrav: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim. Målet med kursen: Simma 200 meter bröstsim varav 50 meter ryggsim (simkunnighet).

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Simskola från 8 år

Simskola på grund- och fortsättningsnivå. Ålder: 8 – 13 år. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Vattensäker och simma 10 meter bröst- och/eller ryggsim utan flythjälpmedel.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Krabban med vuxen

Introduktionskurs. Ålder: 3 – 5 år och har en förälder med i vattnet. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Ökad vattensäkerhet. Som förälder får du kännedom om hur du på ett säkert sätt kan bada med ditt barn och främja dess vattensäkerhet.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Krabban

Första steget, utan en vuxen i vattnet. Ålder: 4 - 5 år. Kursen är förberedande för simskola och kräver ingen tidigare erfarenhet.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Doppingen

Andra steget. Ålder: 5 – 8 år. Kursen är första steget i simskolan och kräver ingen tidigare erfarenhet. Fokus ligger på att få en god vattenvana. Vi introducerar simteknik i både bröst- och ryggläge.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Grodan

Tredje steget. Ålder: 5 – 8 år. Simskola på fortsättningsnivå där målet är att kunna simma 10 meter bröstsim utan flythjälpmedel.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Sälen

Fjärde steget. Ålder: 5 – 11 år. Förkunskapskrav: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten. Målet med kursen: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Bojen

Femte steget. Ålder: 5 – 11 år. Förkunskapskrav: 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim På denna kurs jobbar vi mot simkunnighet.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Simskola från 8 år

Kursen är simskola för den lite äldre eleven.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Crawl/Intro Minilivräddare

Sjätte steget, aktivitet för simkunnig. Ålder: 6– 9 år Förkunskapskrav: 200 meter bröstsim följt av 50 meter ryggsim. Målet med kursen: Simma 25 meter crawl med korrekt andning (andning åt sidan)

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Crawl/Intro Unga Livräddare

Sjätte steget, aktivitet för simkunnig. 9 – 12 år Förkunskapskrav: 200 meter bröstsim följt av 50 meter ryggsim. Målet med kursen: Simma 50 meter crawl med korrekt andning (andning åt sidan) samt gå vidare till Unga Livräddare. Lektionstiden är.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Minilivräddare

Sjunde steget, aktivitet. Livräddning, första hjälpen, simteknik. Ålder: 7 – 10 år Förkunskapskrav: 200 meter bröstsim följt av 50 meter ryggsim, 25 meter crawl med korrekt andning (andning åt sidan).

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Unga Livräddare

Avancerad nivå Ålder: 10 -13 år Förkunskapskrav: 200 meter bröstsim följt av 50 meter ryggsim. 50 meter crawl med korrekt andning (andning åt sidan).

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Barn i behov av särskiltstöd, fortbildning

Förkunskapskrav: 18 år fyllda. Utbildningen vänder sig till de som på ett eller annat vis träffar målgruppen kontinuerligt. Simlärare, badpersonal, assistenter, nära anhöriga, föreningar och organisationer.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Vuxna Fortbildning

Förkunskapskrav: 18 år fyllda.Ha arbetat med simskola under ett par år.

Schemat laddar. Vänligen vänta