Välj aktiviteter/varor
Klicka på 'Visa' för att se aktiviteter/varor

Välj det schema du vill se


Visa aktiviteter Gratis Vattensäkerhetssimskola VSS

Kostnadsfri kurs till dig som inte är simkunnig, ungdom fr. 13 år och vuxen.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Doppingen

Simskola på grundnivå. Ålder: 5 – 8 år. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Ta Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Grodan

Simskola på fortsättningsnivå. Ålder: 5 – 8 år. Förkunskapskrav: Uppfyller målen för Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag. Målet med kursen: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Sälen

Simskola på fortsättningsnivå. Ålder: 5 – 13 år. Förkunskapskrav: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten. Målet med kursen: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Bojen

Simskola på fördjupningsnivå. Ålder: 5 – 13 år. Förkunskapskrav: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim. Målet med kursen: Simma 200 meter bröstsim varav 50 meter ryggsim (simkunnighet).

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intensiv Vuxna Nybörjare/Fortsättning

Schemat laddar. Vänligen vänta

Introduktionskurs. Ålder: 3 – 5 år och har en förälder med i vattnet. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Ökad vattensäkerhet. Som förälder får du kännedom om hur du på ett säkert sätt kan bada med ditt barn och främja dess vattensäkerhet.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Förberedande simskola

Introduktionskurs. Ålder: 4 - 5 år. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Tryggare i elementet och stärkt vattensäkerhet.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Simskola på grundnivå. Ålder: 5 – 8 år. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Ta Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Simskola på fortsättningsnivå. Ålder: 5 – 8 år. Förkunskapskrav: Uppfyller målen för Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag. Målet med kursen: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Simskola på fortsättningsnivå. Ålder: 5 – 13 år. Förkunskapskrav: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten. Målet med kursen: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Simskola på fördjupningsnivå. Ålder: 5 – 13 år. Förkunskapskrav: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim. Målet med kursen: Simma 200 meter bröstsim varav 50 meter ryggsim (simkunnighet).

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Minilivräddare 1

Fördjupningskurs Ålder: 6 – 10 år Förkunskapskrav: Simkunnig, 200 meter varav 50 meter ryggsim. Målet med kursen: 10 meter crawl och 10 meter ryggcrawl.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Minilivräddare 2

Fördjupningskurs Ålder: 7 – 10 år Förkunskapskrav: Simkunnig, 200 meter varav 50 meter ryggsim, 10 meter crawl och 10 meter ryggcrawl. Målet med kursen: 25 meter crawl med crawlandning och 25 meter ryggcrawl. Nerdyk 1 meter.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Minilivräddare 3

Fördjupningskurs Ålder: 8 – 10 år Förkunskapskrav: Simkunnig, 200 meter varav 50 meter ryggsim, 25 meter crawl med crawlandning och 25 meter ryggcrawl. Nerdyk 1 meter. Målet med kursen: 50 meter crawl med crawlandning och 50 meter ryggcrawl. Dyka från kant.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Unga livräddare 1

Avancerad nivå Ålder: 10 -11 år Förkunskapskrav: Simkunnig, 200 meter varav 50 meter ryggsim. Målet med kursen: 50 meter crawl med crawlandning och 50 meter ryggcrawl. Nerdyk 1 meter.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Unga livräddare 2

Avancerad nivå Ålder: 11 -12 år Förkunskapskrav: Simkunnig, 200 meter varav 50 meter ryggsim, 50 meter crawl med crawlandning och 50 meter ryggcrawl. Nerdyk 1 meter. Målet med kursen: 75 meter crawl med crawlandning och 150 meter ryggcrawl. Djupdyk 2 meter. Dyk från kant.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Unga livräddare 3

Avancerad nivå Ålder: 12 -13 år Förkunskapskrav: Simkunnig, 200 meter varav 50 meter ryggsim, 75 meter crawl med crawlandning och 150 meter ryggcrawl. Djupdyk 2 meter. Dyk från kant. Målet med kursen: 100 meter crawl med crawlandning och 200 ryggcrawl. Djupdyk >2 meter.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Juniorlivräddarna

Avancerad nivå Ålder: 13 – 17 år Förkunskapskrav: Simkunnig, 200 meter varav 50 meter ryggsim, 100 meter crawl med crawlandning och 100 meter ryggcrawl. Djupdyk >2 meter. Dyk från kant. Målet med kursen: Individuell utveckling av sim- och livräddningsteknik och första hjälpen. Innehåll: Juniorlivräddarna är en aktivitet för dig som har ett genuint intresse för livräddning och vattensäkerhet. Aktiviteten består av simteknik, livräddningsträning och Första hjälpen. Lektionstiden är 90 minuter varav en del i vattnet och en del på land.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Barn i behov av särskilt stöd, Nybörjare

Simskola på grundnivå. Ålder: 5 – 10 år. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Vattensäkerhet. Kursen vänder sig till barn med lättare funktionsnedsättning som kan klara sig utan assistent i vattnet. Medföljande deltar i undervisningen i vattnet.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Barn i behov av särskilt stöd, Fortsättning

Simskola på fortsättningsnivå. Ålder: 5 – 10 år. Förkunskapskrav: Genomfört Barn i behov av särskilt stöd – nybörjare. Målet med kursen: Vattensäkerhet och att utifrån sin egen förmåga lära sig simma. Kursen vänder sig till barn med lättare funktionsnedsättning som kan klara sig utan assistent i vattnet.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Vuxna Nybörjare

Ålder: 16 år och uppåt. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Vattensäker och kan simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Vuxna Nybörjare Kvinnor

Krav: 16 år fyllda, endast kvinnor.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Vuxna Nybörjare/Fortsättning

Krav: 16 år fyllda.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Crawl Vuxen 1

Grundnivå. Ålder: Från 16 år och uppåt. Förkunskapskrav: Simkunnig, 200 meter bröstsim varav 50 meter ryggsim. Målet med kursen: 25 meter crawl och 25 meter ryggcrawl.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Crawl Vuxen 2

Fördjupningsnivå. Ålder: Från 16 år och uppåt. Förkunskapskrav: Simkunnig, 200 meter bröstsim varav 50 meter ryggsim. 25 meter crawl och 25 meter ryggcrawl. Målet med kursen: 200 meter crawl och 200 meter ryggcrawl. Kunna göra en crawlvändning.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Crawl Vuxen 3

Avancerad nivå. Ålder: Från 18 år och uppåt. Förkunskapskrav: 200 meter crawl och 200 meter ryggcrawl. Kunna göra en crawlvändning. Målet med kursen: Använda simning som tävlings-, tränings- eller rekreationsform.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Vattengymnastik

Vattengymnastik är en idealisk träningsform som passar alla. I vattnet kan du träna muskler, smidighet och öka din kondition på ett mer skonsamt sätt. Kurserna anordnas på Sörredsbadet vid flera tillfällen i veckan. Träningstiden är 45 minuter. Lektionen kan ibland genomföras i form av cirkelträning, där du tränar olika övningar på ”stationer” med hjälp av instruktör.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Utbildning Simlärare

Krav: 16 år fyllda, 1000 m bröstsim och 200 m ryggsim.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Utbildning Barn i behov av särskiltstöd, fortbildning

Förkunskapskrav: Genomförd SLS simlärarutbildning.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Utbildning Simundervisning för vuxna, fortbildning

Förkunskapskrav: Genomförd simlärarutbildning.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Utbildning Poollivräddare

• Vara 17 år fyllda vid kursens start. • Utan simglasögon kunna plocka upp föremål från botten. • Under de senaste sex månaderna genomfört prov för Delfinen guld. • Kunna ta sig upp från bassängen på en kant som är minst trettio centimeter över vattenytan tre gånger i följd. • Kunna hoppa fothopp från minst en meters höjd. • Kunna dyka från startpall. • Betalt medlemskap till Svenska Livräddningssällskapet innan kursstart • Kursen ges på Svenska

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Utbildning HLR-Vuxen, grund

Grundutbildning i Hjärt-lungräddning med inriktning på vuxna. I kursen ingår luftvägsstopp och hantering av hjärtstartare. Inga förkunskaper krävs.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Utbildning Barn-HLR, grund

Grundutbildning i Hjärt-lungräddning med inriktning på barn. Inga förkunskaper krävs.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Utbildning HLR-Vuxen, instruktör

Krav: Deltagit i grundutbildning vuxen-HLR med hjärtstartare kort före eller i anslutning till instruktörsutbildning.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Utbildning Barn-HLR, instruktör

Krav: Deltagit i grundutbildning i Barn- HLR det senaste halvåret, läst in kursbok samt instruktörsbok i Barn-HLR.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Simskola från 8 år Nybörjare

Simskola på grundnivå. Ålder: 8 – 13 år. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Vattensäker och simma 10 meter bröstsim utan flythjälpmedel.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter VSS Barn och förälder

Kursen är en introduktion till simskola och vattensäkerhet för barn och föräldrar samt HLR-utbildning för föräldrar. Kursen finansieras av MSB och är därför kostnadsfri

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Gratis-Vuxna Nybörjare

Kostnadsfri kurs till dig som inte är simkunnig, fr. 16 år.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Seniormorgon

Seniormorgon är en aktivitet för pensionärer 65+. I aktiviteten ingår motionssimning, vattengymnastik och bastubad.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Simskola från 8 år Fortsättning

Simskola på fortsättningsnivå. Ålder: 8 – 13 år. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Vattensäker och simkunnighet.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Intresseanmälan Utbildning HLR-Vuxen, grund

Grundutbildning i Hjärt-lungräddning med inriktning på vuxna. I kursen ingår luftvägsstopp och hantering av hjärtstartare. Inga förkunskaper krävs.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter VSS Ungdom 13-19 år

Kostnadsfri kurs till dig som inte är simkunnig, ungdom fr. 13-19 år

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Crawlpaket/simglasögon och badmössa

Blå badmössa och glasögon från märket Strooem. Skriv i meddelanderutan vilken dag och tid du deltar i.

Schemat laddar. Vänligen vänta