Välj aktiviteter/varor
Klicka på 'Visa' för att se aktiviteter/varor

Välj det schema du vill se


Visa aktiviteter Gratis Vattensäkerhetssimskola VSS

Kostnadsfri kurs till dig som inte är simkunnig, ungdom fr. 13 år och vuxen.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Introduktionskurs. Ålder: 3 – 5 år och har en förälder med i vattnet. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Ökad vattensäkerhet. Som förälder får du kännedom om hur du på ett säkert sätt kan bada med ditt barn och främja dess vattensäkerhet.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Förberedande simskola

Introduktionskurs. Ålder: 4 - 5 år. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Tryggare i elementet och stärkt vattensäkerhet.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Simskola på grundnivå. Ålder: 5 – 8 år. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Ta Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Simskola på fortsättningsnivå. Ålder: 5 – 8 år. Förkunskapskrav: Uppfyller målen för Doppingmärket. Koordinera arm- och bentag. Målet med kursen: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Simskola på fortsättningsnivå. Ålder: 5 – 13 år. Förkunskapskrav: Simma 10 meter utan flythjälpmedel. Kunna hoppa i vattnet från kanten. Målet med kursen: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Simskola på fördjupningsnivå. Ålder: 5 – 13 år. Förkunskapskrav: Simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim. Målet med kursen: Simma 200 meter bröstsim varav 50 meter ryggsim (simkunnighet).

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Minilivräddare 1

Fördjupningskurs Ålder: 6 – 10 år Förkunskapskrav: Simkunnig, 200 meter varav 50 meter ryggsim. Målet med kursen: 10 meter crawl och 10 meter ryggcrawl.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Minilivräddare 2

Fördjupningskurs Ålder: 7 – 10 år Förkunskapskrav: Simkunnig, 200 meter varav 50 meter ryggsim, 10 meter crawl och 10 meter ryggcrawl. Målet med kursen: 25 meter crawl med crawlandning och 25 meter ryggcrawl. Nerdyk 1 meter.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Minilivräddare 3

Fördjupningskurs Ålder: 8 – 10 år Förkunskapskrav: Simkunnig, 200 meter varav 50 meter ryggsim, 25 meter crawl med crawlandning och 25 meter ryggcrawl. Nerdyk 1 meter. Målet med kursen: 50 meter crawl med crawlandning och 50 meter ryggcrawl. Dyka från kant.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Juniorlivräddarna

Avancerad nivå Ålder: 13 – 17 år Förkunskapskrav: Simkunnig, 200 meter varav 50 meter ryggsim, 100 meter crawl med crawlandning och 100 meter ryggcrawl. Djupdyk >2 meter. Dyk från kant. Målet med kursen: Individuell utveckling av sim- och livräddningsteknik och första hjälpen. Innehåll: Juniorlivräddarna är en aktivitet för dig som har ett genuint intresse för livräddning och vattensäkerhet. Aktiviteten består av simteknik, livräddningsträning och Första hjälpen. Lektionstiden är 90 minuter varav en del i vattnet och en del på land.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Vuxna Nybörjare

Ålder: 16 år och uppåt. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Vattensäker och kan simma 25 meter bröstsim och 10 meter ryggsim.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Vuxna Nybörjare Kvinnor

Krav: 16 år fyllda, endast kvinnor.

Schemat laddar. Vänligen vänta

Visa aktiviteter Simskola från 8 år Nybörjare

Simskola på grundnivå. Ålder: 8 – 13 år. Förkunskapskrav: Inga. Målet med kursen: Vattensäker och simma 10 meter bröstsim utan flythjälpmedel.

Schemat laddar. Vänligen vänta